سبزه میدان

قیمت #دلار #سنا

1399-01-07

ساعت قیمت
10:38:30 15663

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-01-10

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 17:10:01 16060 16060 16320 16320 30
#دلار #صرافی_آزاد 17:10:15 16150 16150 16400 16400 50
#یورو نقدی 17:10:48 17900 17900 18150 18150 50
#حواله #دلار #نیما 10:38:13 14800 14800 14800 14800 1168
#دلار #سنا 10:38:57 15437 15437 15437 15437 -325
#دلار #دستوری 17:30:49 16100 16100 16350 16300 -50
#دلار #کاغذی 17:30:57 16100 16100 16330 16300 -30
#دلار نقدی #سلیمانیه 14:42:26 16350 16350 16500 16500 50
#دلار نقدی #مشهد 13:50:19 16000 16000 16300 16300 250
#دلار نقدی #اصفهان 17:16:08 16300 16300 16300 16300 350
#دلار نقدی #مریوان 13:00:52 16300 16300 16300 16300 850
#دلار نقدی #پیرانشهر 12:38:22 16100 16100 16100 16100 350
#دلار #حواله_آمریکا 12:50:17 16700 16700 16700 16700 100
#حواله #پوند_انگلستان 12:50:33 20000 20000 20000 20000 0
#درهم_دبی 13:57:44 4470 4470 4470 4470 50
#حواله_یوان 12:04:55 2340 2340 2340 2340 10
صد #دینار_عراق 17:02:04 1295 1295 1320 1320 25
#دلار نقدی #استانبول 12:11:07 16600 16600 16650 16650 50
#دلار #حواله_ترکیه 13:13:03 16650 16650 16700 16700 50
#حواله_لیر 12:03:58 2630 2630 2630 2630 20
#دلار_طلا 17:29:46 15993 15993 16140 16140 29
#سکه 17:08:53 6250000 6250000 6350000 6350000 20000
#سکه_قدیم 14:24:23 6150000 6150000 6200000 6200000 50000
#سکه #کاغذی 16:57:11 6270 6270 6350 6350 20
#آبشده #کاغذی 14:28:02 2715 2715 2745 2745 20
#سکه_رفاه 15:00:16 6710000 6710000 6760000 6760000 20000
#مظنه #طلا 17:28:37 2720000 2720000 2745000 2745000 5000
شاخص کل #بورس 12:36:33 545662 545662 545662 545662 13140

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار