سبزه میدان: قیمت لحظه ای دلار

سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1399-07-10

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 14:12:00 29800 29900 30
#دلار #صرافی_آزاد 14:27:27 30000 30100 100
#یورو نقدی 14:14:56 34900 35000 100
#دلار #صرافی_ملی_خرید 11:50:39 28700 28800 50
#حواله #دلار #نیما 10:40:32 23795 23795 198
#دلار #سنا 10:41:02 28506 28506 -158
#یورو #مسافرتی 12:29:59 33885 33985 100
#دلار #متشکل_ارزی 14:11:33 28835 28855 -30
#دلار #دستوری 14:18:08 29900 30000 100
#دلار #کاغذی 14:27:18 29900 29980 30
#دلار #حواله_افغانستان 13:06:01 29600 29600 400
#افغانی افغانستان 10:48:32 392 392 15
#دلار نقدی #هرات 10:48:04 29600 29600 300
#دلار نقدی #سلیمانیه 13:05:37 30200 30100 -100
#دلار نقدی #مشهد 13:59:50 29800 29900 -50
#دلار نقدی #شیراز 13:42:33 29900 29900 500
#حواله #یورو 11:09:39 35600 35700 100
#حواله #استرالیا 10:51:34 21350 21350 100
#درهم_دبی 13:56:13 8220 8200 -30
#دلار نقدی #دبی 13:56:04 30350 30300 -100
#حواله_یوان 13:55:53 4530 4540 -10
حواله #رینگیت_مالزی 10:51:45 7300 7300 110
#دلار نقدی #استانبول 13:53:45 30350 30350 -100
#دلار #حواله_ترکیه 11:19:36 30350 30350 200
#حواله_لیر 13:54:04 3960 3940 -20
#دلار_طلا 14:31:49 29261 29484 -11
#سکه 14:00:56 14600000 15200000 100000
#سکه_قدیم 12:21:03 13300000 14000000 200000
#سکه #کاغذی 14:30:03 14330 14400 100
#آبشده #کاغذی 14:10:42 5760 5850 40
#مظنه #طلا 14:12:25 5800000 5840000 20000

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1399-07-09

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #حواله_آمریکا 12:01:15 29800 29800 5800
#حواله #کانادا 12:39:52 22350 22350 350
#حواله #ریال_عمان 17:01:39 76500 78000 1500
شاخص کل #بورس 12:37:26 1503409 1503409 10496
#شاخص بورس به دلار 14:55:51 53 52 -1

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار