سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1399-04-16

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1399-04-15

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 17:25:52 21600 22200 200
#دلار #صرافی_آزاد 17:22:27 21900 22300 100
#یورو نقدی 17:26:47 24000 24700 200
#دلار #صرافی_ملی_خرید 13:04:07 21100 21500 150
#حواله #دلار #نیما 10:48:35 16838 16838 -37
#دلار #سنا 13:27:37 21400 21600 -60
#یورو #مسافرتی 13:27:47 23700 23900 -100
#دلار #دستوری 17:25:03 21800 22250 50
#دلار #کاغذی 17:33:33 21810 22280 30
#دلار #حواله_افغانستان 13:35:12 21600 21600 2000
#افغانی افغانستان 10:54:01 278 278 8
#دلار نقدی #هرات 16:37:43 21450 21700 100
#دلار نقدی #سلیمانیه 17:33:11 22200 22650 100
#دلار نقدی #مشهد 17:18:12 21600 22160 160
#دلار نقدی #شیراز 13:08:14 21800 21800 500
#دلار نقدی #کرج 12:01:32 21800 21800 2200
#دلار نقدی #ساری 12:53:22 21850 21850 1450
#حواله #استرالیا 11:52:45 14000 14000 200
#حواله #ریال_عمان 16:09:06 57200 57500 500
#درهم_دبی 16:24:33 6080 6090 40
#حواله_یوان 12:57:10 3200 3200 100
حواله #رینگیت_مالزی 13:14:12 5200 5200 200
#دلار نقدی #استانبول 16:56:07 22400 22550 150
#دلار #حواله_ترکیه 16:56:13 22450 22550 100
#حواله_لیر 16:56:30 3270 3320 10
#دلار_طلا 17:31:46 21579 22010 54
#سکه 17:02:46 10300000 10450000 50000
#سکه_قدیم 17:32:52 9200000 9400000 150000
#سکه #کاغذی 16:47:24 10230 10400 50
#آبشده #کاغذی 17:32:19 4035 4100 10
#سکه_رفاه 14:50:51 10020000 10020000 470000
#مظنه #طلا 17:31:03 4000000 4080000 10000
شاخص کل #بورس 12:47:04 1652765 1652765 33944

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار