سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1398-09-16

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 16:18:32 13080 13280 0
#دلار #صرافی_آزاد 15:02:27 13150 13300 50
#یورو نقدی 15:39:29 14600 14750 100
#دلار #سنا_خرید 10:34:13 12550 12550 0
#حواله #دلار #نیما 10:34:47 11226 11226 342
#دلار #دستوری 16:57:23 13050 13250 -100
#دلار #کاغذی 16:44:40 13110 13330 60
#دلار #حواله_افغانستان 16:11:21 13150 13400 150
#دلار نقدی #هرات 15:50:57 13100 13350 50
#دلار نقدی #سلیمانیه 14:59:11 13200 13350 50
#دلار نقدی #مشهد 14:24:24 13100 13200 150
#دلار نقدی #اصفهان 16:30:20 13250 13300 50
#دلار نقدی #شیراز 15:16:00 13100 13250 150
#دلار نقدی #کرج 16:06:34 13150 13300 150
#دلار نقدی #اهواز 12:58:52 13150 13150 1850
#دلار نقدی #کرمانشاه 14:59:34 13300 13300 1900
#دلار نقدی #بانه 16:06:03 13350 13350 850
#دلار #حواله_آمریکا 10:45:45 13250 13250 150
#حواله #یورو 14:30:57 14700 14900 200
#حواله #پوند_انگلستان 13:26:03 17300 17300 1100
#حواله #کانادا 14:28:27 10100 10200 100
#حواله #استرالیا 13:26:27 9100 9100 0
#حواله #دينار_بحرين 13:27:26 35000 35000 1100
#حواله #ريال_قطر 13:27:39 3640 3640 150
#درهم_دبی 14:07:42 3570 3620 5
#دلار نقدی #دبی 12:46:11 13150 13300 50
#حواله_یوان 12:46:25 1885 1915 15
#دلار نقدی #استانبول 14:20:59 13200 13400 50
#دلار #حواله_ترکیه 14:29:35 13200 13450 50
#حواله_لیر 14:06:37 2280 2330 10
#دلار_طلا 16:33:10 12984 13181 -33
#سکه 16:43:07 4570000 4620000 10000
#سکه_قدیم 14:36:21 4500000 4570000 70000
#سکه_رفاه 15:24:33 4620000 4630000 10000
#مظنه #طلا 16:15:50 1980000 2015000 -5000
شاخص کل #بورس 12:31:49 327625 327625 5097

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1398-09-15

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار