سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1398-08-26

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 12:36:39 12350 12580 90
#دلار #صرافی_آزاد 12:36:53 12400 12600 100
#یورو نقدی 12:38:50 13750 13900 100
#دلار #سنا_خرید 10:32:54 11800 11800 0
#دلار #دستوری 12:02:06 12350 12600 100
#دلار #کاغذی 12:41:08 12350 12600 20
#افغانی افغانستان 10:36:23 157 157 6
#دلار نقدی #هرات 11:43:23 12300 12500 200
#دلار نقدی #سلیمانیه 12:44:01 12500 12650 150
#حواله #استرالیا 10:35:23 8400 8400 250
#درهم_دبی 11:30:26 3380 3450 40
#دلار نقدی #دبی 11:30:48 12450 12700 200
صد #دینار_عراق 12:37:59 1040 1040 65
#دلار نقدی #استانبول 12:09:25 12700 12700 400
#حواله_لیر 12:20:21 2200 2250 50
#دلار_طلا 10:43:02 12064 12064 0
#سکه 10:42:11 4200000 4200000 -10000
#سکه_قدیم 11:31:50 4170000 4170000 0
#مظنه #طلا 10:41:51 1850000 1850000 0
شاخص کل #بورس 12:32:28 302343 302343 -4543

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1398-08-25

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#حواله #دلار #نیما 10:40:05 11397 11397 720
#دلار نقدی #مشهد 17:41:39 12000 12400 250
#دلار نقدی #شیراز 17:11:03 12000 12300 100
#دلار نقدی #قم 15:11:45 12150 12150 300
#دلار #حواله_آمریکا 15:50:02 12200 12300 100
#حواله #یورو 15:50:13 13200 13600 100
#حواله #کانادا 11:39:46 9300 9350 50
#حواله #دينار_بحرين 11:18:48 32150 32150 1450
#حواله #ريال_قطر 11:18:29 3300 3300 120
#حواله_یوان 11:06:56 1740 1750 10
حواله #رینگیت_مالزی 11:06:36 2950 2950 150
#دلار #حواله_ترکیه 15:48:48 12150 12350 50
#سکه_رفاه 15:10:40 4210000 4250000 10000

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار