سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1398-12-03

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 12:25:36 14680 14880 10
#دلار #صرافی_آزاد 12:23:48 14700 15000 50
#یورو نقدی 12:30:02 15950 16450 250
#دلار #سنا_خرید 10:57:25 14380 14430 50
#حواله #دلار #نیما 10:58:09 13432 13432 431
#دلار #دستوری 12:25:27 14650 14900 50
#دلار #کاغذی 12:25:47 14690 14880 20
#افغانی افغانستان 10:54:27 191 191 5
#دلار نقدی #هرات 10:54:48 14700 14700 300
#دلار نقدی #سلیمانیه 12:14:35 14750 15100 50
#دلار نقدی #مشهد 12:29:29 14700 15000 200
#دلار نقدی #شیراز 12:07:49 14800 14850 50
#دلار #حواله_آمریکا 12:26:14 15200 15200 600
#حواله #یورو 12:26:26 16400 16400 600
#حواله #کانادا 12:26:37 11450 11450 300
#حواله #استرالیا 11:35:41 9950 9950 100
#حواله #ریال_عمان 12:22:59 37900 38900 200
#درهم_دبی 12:02:46 4000 4080 15
#دلار نقدی #دبی 12:02:57 14800 15100 50
#حواله_یوان 12:03:07 2085 2130 5
حواله #رینگیت_مالزی 11:35:20 3600 3600 80
#دلار نقدی #استانبول 12:15:30 14750 15100 100
#دلار #حواله_ترکیه 12:18:18 14800 15150 50
#حواله_لیر 11:53:14 2470 2500 30
#دلار_طلا 12:10:15 14420 14827 58
#سکه 12:08:41 5620000 5750000 0
#سکه_قدیم 12:10:42 5600000 5740000 10000
#آبشده #کاغذی 12:23:19 2510 2550 5
#مظنه #طلا 12:09:15 2475000 2545000 10000

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1398-12-02

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار