سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1399-03-06

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 16:40:49 17700 17540 -10
#دلار #صرافی_آزاد 16:41:02 17800 17600 -100
#یورو نقدی 15:01:06 19200 19100 -100
#دلار #صرافی_ملی_خرید 10:40:14 17200 17200 0
#حواله #دلار #نیما 10:41:02 15563 15563 -244
#دلار #سنا 13:46:48 17400 17300 -100
#یورو #مسافرتی 13:47:15 18950 18800 -150
#دلار #دستوری 17:30:37 17750 17600 50
#دلار #کاغذی 17:30:47 17770 17590 10
#دلار نقدی #سلیمانیه 16:37:02 18100 17900 -50
#دلار نقدی #مشهد 15:00:12 17650 17550 -50
#دلار نقدی #اصفهان 15:21:10 17550 17550 -300
#دلار نقدی #شیراز 17:28:20 17600 17600 -100
#حواله #استرالیا 10:42:12 11000 11000 -100
#حواله #ریال_عمان 10:58:51 46600 46600 0
#درهم_دبی 13:37:54 4880 4870 -10
#دلار نقدی #دبی 13:38:05 18050 18000 -50
#حواله_یوان 13:38:19 2540 2540 10
حواله #رینگیت_مالزی 10:42:32 4100 4100 -50
#دلار نقدی #استانبول 12:28:17 18150 18100 -50
#دلار #حواله_ترکیه 13:15:36 18100 18150 50
#حواله_لیر 13:15:50 2660 2670 10
#دلار_طلا 17:30:02 17520 17284 -21
#سکه 17:28:57 7600000 7470000 20000
#سکه_قدیم 13:18:53 7300000 7200000 50000
#سکه #کاغذی 17:23:09 7520 7420 20
#آبشده #کاغذی 17:31:05 3180 3120 5
#سکه_رفاه 14:43:00 7550000 7550000 -145000
#مظنه #طلا 15:04:36 3170000 3115000 -10000
شاخص کل #بورس 12:49:16 928676 928676 -32259

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1399-03-05

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار