سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1398-11-02

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 15:13:38 13440 13490 10
#دلار #صرافی_آزاد 13:42:00 13500 13550 50
#یورو نقدی 12:20:51 14950 14900 -50
#دلار #سنا_خرید 10:45:07 12850 12850 0
#حواله #دلار #نیما 10:45:52 12170 12170 125
#دلار #دستوری 14:38:36 13450 13500 -50
#دلار #کاغذی 15:35:51 13460 13540 40
#افغانی افغانستان 10:53:08 176 176 0
#دلار نقدی #هرات 12:55:40 13500 13550 50
#دلار نقدی #سلیمانیه 13:58:06 13650 13700 50
#دلار نقدی #مشهد 16:27:22 13400 13500 50
#دلار نقدی #اصفهان 13:58:45 13450 13500 50
#دلار نقدی #شیراز 13:58:31 13500 13500 50
#حواله #یورو 10:59:12 15100 15100 -100
#حواله #پوند_انگلستان 10:59:28 17200 17200 -100
#حواله #کانادا 10:59:44 10500 10500 -100
#حواله #فرانک_سوئیس 11:59:58 14100 14100 1400
#حواله #استرالیا 10:54:07 9300 9350 50
#درهم_دبی 14:15:27 3670 3700 20
#دلار نقدی #دبی 14:15:45 13600 13650 50
#حواله_یوان 14:15:56 1980 2000 20
حواله #رینگیت_مالزی 10:47:20 3310 3310 0
#دلار نقدی #استانبول 14:11:16 13550 13650 50
#دلار #حواله_ترکیه 14:11:31 13600 13700 50
#حواله_لیر 13:48:43 2310 2320 10
#دلار_طلا 17:26:00 13165 13203 -30
#سکه 17:29:53 4840000 4870000 -10000
#سکه_قدیم 17:27:12 4830000 4850000 -20000
#سکه #کاغذی 17:10:50 4840 4870 0
#آبشده #کاغذی 17:10:24 2140 2155 5
#سکه_رفاه 15:36:56 4925000 4925000 10000
#مظنه #طلا 17:25:15 2135000 2145000 -5000
شاخص کل #بورس 12:32:07 411211 411211 5203

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1398-11-01

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار