سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1398-07-26

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1398-07-25

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 13:04:21 11420 11420 20
#دلار #صرافی_آزاد 11:01:18 11500 11500 0
#یورو نقدی 14:30:50 12650 12700 50
#دلار #سنا_خرید 10:35:40 11300 11300 0
#حواله #دلار #نیما 10:41:49 10756 10756 53
#دلار #دستوری 13:01:59 11450 11400 -50
#دلار #کاغذی 13:01:45 11420 11410 -10
#دلار #حواله_افغانستان 13:48:17 11550 11550 0
#افغانی افغانستان 10:55:33 147 147 1
#دلار نقدی #هرات 10:55:58 11500 11500 0
#دلار نقدی #سلیمانیه 12:47:44 11550 11550 0
#دلار نقدی #مشهد 10:48:04 11400 11400 -50
#دلار #حواله_آمریکا 10:46:29 11600 11600 0
#حواله #یورو 10:46:49 12800 12800 0
#حواله #کانادا 10:47:16 8900 8900 -50
#حواله #استرالیا 10:42:33 7850 7850 0
#درهم_دبی 10:56:37 3135 3135 5
#دلار نقدی #دبی 10:56:57 11600 11600 0
#حواله_یوان 10:57:15 1640 1640 -5
حواله #رینگیت_مالزی 10:43:07 2780 2780 -5
#دلار نقدی #استانبول 11:14:50 11550 11600 50
#دلار #حواله_ترکیه 11:16:26 11600 11600 0
#حواله_لیر 11:17:05 1970 1980 10
#دلار_طلا 10:53:36 11273 11273 -9
#سکه 10:55:01 3980000 3980000 10000
#سکه_قدیم 10:52:08 3960000 3960000 0
#مظنه #طلا 13:16:28 1755000 1750000 -5000

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار