سبزه میدان: قیمت لحظه ای دلار

سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1400-05-14

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1399-12-28

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 15:04:45 25000 25150 50
#دلار #صرافی_آزاد 12:31:37 25100 25200 50
#یورو نقدی 13:54:09 29600 29700 100
#دلار #صرافی_ملی_خرید 12:40:13 23562 23486 -76
#حواله #دلار #نیما 11:35:45 23291 23291 -228
#حواله #یورو #نیما 11:34:46 27223 27223 -421
#دلار #سنا 11:34:07 24023 24023 107
#یورو #مسافرتی 11:36:18 29200 29200 500
#دلار #متشکل_ارزی 14:05:49 23900 23700 -24
#دلار #دستوری 14:01:43 25000 25200 100
#دلار #کاغذی 14:01:53 25030 25180 30
#افغانی افغانستان 11:38:36 323 323 0
#دلار نقدی #هرات 11:38:05 24800 24800 0
#دلار نقدی #سلیمانیه 13:17:09 25200 25300 100
#دلار نقدی #مشهد 12:31:47 25000 25100 100
#حواله #یورو 13:12:00 30600 30700 400
#حواله #پوند_انگلستان 12:16:36 35500 35500 -300
#حواله #کانادا 12:16:24 20600 20600 -200
#حواله #استرالیا 11:37:36 19500 19500 100
#حواله #ریال_عمان 13:53:02 66000 66000 1000
#درهم_دبی 12:53:21 6900 6960 30
#دلار نقدی #دبی 12:15:42 25400 25550 50
#حواله_یوان 12:15:32 3890 3890 10
#دلار نقدی #استانبول 13:11:44 25450 25600 150
#دلار #حواله_ترکیه 13:11:36 25500 25650 150
#حواله_لیر 13:11:20 3450 3470 50
#دلار_طلا 15:21:06 25558 25949 81
#سکه 15:11:14 11150000 11200000 -50000
#سکه_قدیم 15:30:23 10700000 10700000 -100000
#سکه #کاغذی 15:01:42 11200 11150 -50
#آبشده #کاغذی 11:39:09 4670 4670 40
#مظنه #طلا 15:20:35 4670000 4700000 10000
#خرید_دلار 13:53:47 24900 25000 100
#خرید_سکه 15:11:00 11100000 11150000 -50000
#خرید_مظنه 15:12:38 4650000 4680000 20000

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار