سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1398-06-30

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 14:46:47 11570 11490 -20
#دلار #صرافی_آزاد 14:47:02 11600 11550 -50
#یورو نقدی 10:55:51 12750 12800 50
#دلار #سنا_خرید 10:37:53 11350 11350 0
#حواله #دلار #نیما 10:39:13 11012 11012 22
#دلار #دستوری 12:56:42 11550 11500 -50
#دلار #کاغذی 15:11:55 11600 11500 20
#افغانی افغانستان 10:52:28 147 147 1
#دلار نقدی #هرات 14:43:45 11600 11500 -50
#دلار نقدی #سلیمانیه 14:43:15 11600 11550 -50
#دلار نقدی #مشهد 14:28:57 11500 11450 -50
#دلار نقدی #اصفهان 16:02:42 11550 11550 50
#دلار نقدی #شیراز 12:55:10 11500 11550 50
#دلار نقدی #قم 11:00:44 11500 11500 0
#دلار نقدی #همدان 14:30:33 11450 11450 50
#حواله #لاری 12:55:42 3910 3910 20
#منات_آذربایجان 12:55:29 6840 6840 40
#دلار #حواله_آمریکا 11:19:48 11700 11700 0
#حواله #یورو 11:20:00 13000 13000 50
#حواله #کانادا 11:20:16 9050 9050 50
#حواله #استرالیا 10:40:49 8000 8000 7820
#حواله #دينار_بحرين 14:25:43 30700 30700 400
#حواله #ريال_قطر 14:25:26 3180 3180 40
#درهم_دبی 15:53:22 3160 3140 5
#دلار نقدی #دبی 14:27:02 11600 11550 -100
#حواله_یوان 12:06:57 1665 1660 -5
حواله #رینگیت_مالزی 10:42:49 2760 2760 -10
صد #دینار_عراق 11:51:26 955 955 5
#دلار نقدی #استانبول 14:43:02 11650 11600 -50
#دلار #حواله_ترکیه 13:24:46 11650 11650 -50
#حواله_لیر 13:24:33 2040 2040 -10
#دلار_طلا 17:11:28 11203 11266 32
#سکه 17:17:17 4070000 4090000 10000
#سکه_قدیم 12:05:17 4050000 4050000 50000
#سکه_رفاه 13:26:36 4060000 4070000 10000
#مظنه #طلا 17:10:10 1775000 1785000 5000
شاخص کل #بورس 12:52:46 297713 297713 3542

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1398-06-29

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار