سبزه میدانقیمت لحظه ای دلار

1398-03-02

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 14:37:25 14450 14200 -50
#دلار #صرافی_آزاد 14:41:20 14500 14250 -50
#یورو نقدی 14:41:04 16150 15900 -100
#دلار #سنا_خرید 10:37:55 13950 13950 100
#دلار نقدی #استانبول 11:54:33 14400 14400 -100
#دلار نقدی #سلیمانیه 13:03:48 14500 14300 -50
#دلار نقدی #هرات 13:40:47 14350 14200 -50
#دلار نقدی #شیراز 13:23:58 14350 14200 -50
#دلار نقدی #مشهد 13:47:04 14400 14200 -50
#دلار نقدی #اصفهان 10:42:47 14400 14400 0
#دلار نقدی #قم 14:31:11 14250 14250 -450
#دلار #حواله_ترکیه 12:19:11 14450 14400 -50
#حواله #پوند_انگلستان 12:38:09 18350 18350 250
#حواله #استرالیا 10:40:10 9990 9990 -10
#حواله #روبل_روسیه 12:37:42 215 215 0
#حواله #یورو 12:36:58 16100 16100 250
#حواله #بات_تایلند 12:37:29 450 450 2
#حواله #کانادا 12:18:23 10800 10800 -200
#دلار #حواله_آمریکا 12:36:34 14500 14500 0
#درهم_دبی 12:17:04 3930 3900 -10
#دلار نقدی #دبی 12:17:24 14450 14350 -50
#دلار_طلا 14:09:54 14281 14035 -82
#سکه 14:07:56 4820000 4770000 -10000
#حواله_یوان 13:24:52 2100 2065 -5
#حواله_لیر 12:18:40 2360 2350 -10
حواله #رینگیت_مالزی 13:35:08 3525 3430 -20
صد #دینار_عراق 11:53:13 1145 1145 0
#دلار #دستوری 14:43:35 14400 14200 50
#مظنه #طلا 13:40:27 1900000 1870000 -10000
#دلار #کاغذی 14:43:27 14400 14200 50
#سکه #کاغذی 14:36:20 4760 4750 -10
#افغانی افغانستان 10:45:20 177 177 -2
#سکه_قدیم 11:58:48 4680000 4680000 10000

سبزه میدان

قیمت روز گذشته دلار

1398-03-01

دلار ساعت اول وقت قیمت تغییرات
#دلار نقدی #بانه 11:06:30 14400 14400 -600
#دلار نقدی #کرج 11:23:56 14500 14500 400
#دلار #حواله_گرجستان 13:13:26 14500 14500 -400
#منات_آذربایجان 11:40:14 8530 8530 210
#حواله #لاری 11:39:29 5220 5220 80
شاخص کل #بورس 12:33:19 215154 215154 62
#سکه_رفاه 16:50:43 4915000 4915000 55000

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار